Quantcast
Biserica şi alegerile: pe cine să NU voteze creştinii români – Stiri Crestine | Info Crestin | Actualitate Crestina Online

Biserica şi alegerile: pe cine să NU voteze creştinii români

Dacă ne numim creştini, purtând numele lui Hristos, atunci să fim creştini în toate zilele vieţii noastre. O astfel de zi a vieţii noastre de creştini va fi şi 25 mai 2014, când suntem chemaţi să ne alegem reprezentanţii în Parlamentul European. Dacă ne dorim ca acest parlament să nu se transforme într-un nou Turn Babel, dacă ne dorim ca Europa să redevină creştină, atunci să alegem pe acei candidaţi care urmează învăţătura lui Hristos.  Totodată, vă mărturisesc şi faptul că am luat hotărârea să scriu despre acest subiect după ce am lecturat articolul fratelui în slujire şi colegului de blog, preotul Bogdan Tănăsescu, articol care pe de o parte, mi-a oferit ocazia unei rememorări a poruncilor lui Hristos, iar pe de altă parte mi-a trezit dorinţa de a lămuri cu şi mai mare claritate şi fermitate care trebuie să fie atitudinea creştinilor şi implicit, a Bisericii lui Hristos faţă de procesul electoral din democraţie.
Prin urmare, vă îndemn să NU votaţi partidele şi candidaţii care nu respectă poruncile lui Hristos.
Îndemnul meu, pe cât de simplu de enunţat, pe atât de dificil este de detaliat. Totuşi, voi face încercarea de a vă oferi câteva necesare lămuriri şi astfel, de a vă ajuta să votaţi sau să nu votaţi în deplină comuniune cu poruncile lui Hristos şi deopotrivă, cu împăcarea că aţi ales în agora europeană nişte dregători creştini ori dimpotrivă că aţi salvat-o de prezenţa unor nevrednici. Să nu-i votăm pe cei care încalcă cele 10 porunci dumnezeieşti
Porunca I – Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Dacă un candidat se închină la idoli străini şi urmează legăminte ori porunci idoleşti, căutând prin această închinare să obţină putere lumească şi egoistă asupra semenilor săi, să nu-l votăm! Dacă un candidat şi-a făcut idol din puterea lumească, pe care o foloseşte spre folosul său personal şi împotriva poruncilor lui Dumnezeu, a intereselor Statului Român şi Naţiunii Române, să nu-l votăm! Dacă un candidat a promovat legi care sunt împotriva poruncilor lui Dumnezeu ori dacă este ateu, să nu-l votăm!
Porunca II – Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. Dacă un candidat şi-a făcut idol din iubirea de arginţi şi se închină banilor, folosind puterea politică şi lumească pentru a se îmbogăţi fără dreptate, fără muncă cinstită, prin trădare de neam şi de ţară şi prin nemilostenie, să nu-l votăm! Dacă un candidat şi-a făcut idol din propriul copil, dăruindu-i o dragoste părintească nefirească şi exagerată, promovându-l la şcoli, în dregătorii lumeşti sau dăruindu-i avere fără cinste făurită, alt merit nevând acela decât că-i este odraslă, să nu-l votăm! Dacă un candidat şi-a făcut idol din propria persoană, mereu lăudându-se cu averea sa, cu mintea sa, cu faptele sale lumeşti, cu frumuseţea trupului său, arătând lumii laudă de sine şi lipsă de smerenie, să nu-l votăm!
Porunca III – Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în desert. Dacă un candidat a jurat în faţa lui Dumnezeu, când a fost rânduit în dregătorie lumească ori când a fost în judecată, şi nu a respectat jurământul, ci a făcut cele potrivnice credinţei în Dumnezeu şi loialităţii faţă de Statul Român şi de Naţiunea Română ori de a mărturisit neadevăr şi minciună în judecată şi dregătorie fiind, să nu-l votăm! Dacă un candidat a făcut danie şi milostenie în văzul lumii, cu orgoliu şi sminteală, din avere furată şi clădită prin nedreptate, fără a se opri de la a fura, fără a face căinţă şi fără a întoarce paguba către cei păgubiţi, luând astfel în deşert numele lui Dumnezeu şi crezând că prin danie spurcată îşi poate cumpăra mântuirea, să nu-l votăm!
Porunca IV – Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte. Dacă un candidat nu participă la Sfânta Liturghie duminica, în zilele de praznic împărătesc şi de mare sărbătoare creştină rânduite de Biserică, să nu-l votăm! Dacă un candidat necinsteşte ziua de duminică, de praznic împărătesc şi de mare sărbătoare creştină, mereu căutând doar cele ale dregătoriei sau ale averii sale lumeşti în ziua Domnului, să nu-l votăm!
Porunca V – Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ. Dacă un candidat şi-a abandonat părinţii în singurătate şi suferinţă, fără să le fie sprijin şi alinare în bătrâneţea lor, să nu-l votăm!
Porunca VI – Să nu ucizi. Dacă un candidat-femeie a făcut ucidere de prunci, prin avort din propria voinţă, iar nu din motive medicale grave, ci doar pentru că nu a dorit să mai nască prunc, să nu-l votăm! Dacă un candidat-bărbat i-a cerut soţiei ori a hotărât împreună cu aceasta ca ea să facă avort, nu din motive medicale grave, ci doar pentru că nu au mai dorit să li se nască prunc, să nu-l votăm! Dacă un candidat s-a făcut vinovat de vărsare de sânge, ucigând om, cu vinovăţie deplină sau din culpă, ori dacă a fost complice sau instigator la o asemenea vărsare de sânge, chiar dacă cetatea i-a dat pedeapsa pentru faptă şi legea lumească i-a şters după un timp vinovăţia, să nu-l votăm! Porunca
VII – Să nu fii desfrânat. Dacă un candidat şi-a desfăcut căsătoria, din dorinţă egoistă ori pentru predesfrânare, fără ca soţia/soţul să poarte vină, să nu-l votăm! Dacă un candidat trăieşte în preadesfrânare, în taină de puţini ştiută ori în văzul lumii, nesocotindu-şi familia, să nu-l votăm! Dacă un candidat trăieşte în desfrânare (în concubinaj ori doar în căsătorie civilă), refuzând să fie binecuvântat în Taina Cununiei, din iubire de sine egoistă şi din urmarea celor rele ale lumii, să nu-l votăm! Dacă un candidat trăieşte, în văzul lumii, în păcatul sodomiei sau încurajează şi ajută pe alţii, în văzul lumii, să trăiască în acest păcat, să nu-l votăm!
Porunca VIII – Să nu furi. Dacă un candidat şi-a făcut averea personală furând de la semenii săi, din banii publici ori din banii europeni, să nu-l votăm! Dacă un candidat a folosit dregătorie lumească pentru a fura de la semenii săi, din banii publici ori din banii europeni, să nu-l votăm! Dacă un candidat a fost complice la furt din averea semenilor săi, din banii publici ori din banii europeni, să nu-l votăm!
Porunca IX – Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Dacă un candidat a mărturisit mincinos împotriva semenilor săi ori în dregătorie lumească fiind, să nu-l votăm!
Porunca X – Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău.Dacă un candidat şi-a aflat foloase lumeşti din cele ale aproapelui său, prin nedreptate, prin ispitire, prin minciună, furt sau prin înşelăciune, să nu-l votăm!
Să fim creştini în toate zilele noastre
Dacă ne numim creştini, purtând numele lui Hristos, atunci să fim creştini în toate zilele vieţii noastre şi să-I slujim mereu lui Hristos. O astfel de zi a vieţii noastre de creştini va fi şi 25 mai 2014, când suntem chemaţi să ne alegem reprezentanţii în Parlamentul European. Dacă ne dorim ca acest parlament să nu se transforme într-un nou Turn Babel, dacă ne dorim ca Europa să redevină creştină, atunci să alegem pe acei candidaţi care urmează învăţătura lui Hristos. Vă îndemn, dragii mei fraţi în Hristos, să aveţi nădejde în Hristos şi să păstraţi mereu şi mereu în adâncul sufletului Poruncile şi Fericirile Sale şi să nu vă tulburaţi la vreme de prigoană, căci ”fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră din pricina numelui Meu! Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri!”

Despre

Leave a Reply