Quantcast
Ce spune Biblia despre icoane – Stiri Crestine | Info Crestin | Actualitate Crestina Online

Ce spune Biblia despre icoane

Ce spune Biblia despre icoane. Problematica închinării la icoane este un lucru de interes de secole, iar disputa în ceea ce priveşte acest subiect e prezent în continuare între cultele religioase creştine.

646x404

Ce spune Biblia despre icoane. Diferenţă între icoane şi idoli

De la bun început trebuie făcută precizarea că în Biblie este interzisă închinarea la idoli, însă nu e interzisă cinstirea şi închinarea la înfăţişări ale sfinţilor, reprezentanţi ai Divinităţii pe pâmânt.

„În fiecare an, în această primă Duminică din Postul Paştilor, sărbătorim biruinţa dreptei credinţe asupra tuturor ereziilor şi a altor învăţături greşite şi, în acelaşi timp, ne aducem aminte cu evlavie de toţi cei care şi-au închinat viaţa lui Hristos şi Sfintei Sale Biserici, precum şi de cei care au luptat de-a lungul veacurilor pentru apărarea dreptei-credinţe cea dată sfinţilor, odată pentru totdeauna”, arată Iuda 1:3.

Diferenţa esenţială între idol şi icoană este aceea că idolul este o creaţie a minţii omeneşti, şi este considerat el însuşi Dumnezeu, primind închinare ca atare, pe când icoana, care înseamnă imagine, chip, asemănare, figură, nu primeşte închinare, în sine, ci închinarea sau cinstirea se aduce persoanei reprezentate pe ea.

Ce spune Biblia despre icoane. Cinstirea sfinţilor

Potrivit cuvantul-ortodox.ro, învăţătura de credinţă despre sfintele icoane a fost formulată de Sinodul al VII-lea Ecumenic din anul 787, care, pe temeiul cuvintelor apostolului Ioan: „după cum chipul cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, asemenea să se aşeze şi cinstitele şi sfintele icoane, făcute în culori sau mozaic, sau din alt material potrivit, în Sfintele Biserici ale lui Dumnezeu, pe sfintele vase şi veşminte, pe pereţi şi pe scânduri, în case şi pe drumuri, şi adică icoana Domnului şi Dumnezeului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi cea a Sfintei Preacuratei noastre Stăpâne, de Dumnezeu Născătoare, ale cinstiţilor Îngeri şi ale tuturor sfinţilor şi cuvioşilor bărbaţi. Căci dacă vor fi văzuţi mai des zugrăviţi pe icoane, cu atât mai vii vor fi în faţa respectivilor, care îi privesc, reînviindu-se memoria şi dorul de prototipul lor, le vor săruta şi le vor da închinarea cinstită, dar nu adorarea deplină, care după credinţa noastră se cuvine numai firii dumnezeieşti”

Ce spune Biblia despre icoane. A II-a poruncă din Decalog

În combaterea cultului icoanelor, cultele protestante şi protestante folosesc în primul rând textul de la Ieşire 20:4-5 (a II-a poruncă din Decalog): „Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam…”

Un alt fragment biblic folosit împotriva învăţăturii ortodoxe despre icoane este cel din Psalmul 96-97:7, însă spune: „Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor”.

adevarul.ro

Despre

Leave a Reply