Quantcast
Ce spune Biblia despre muzică şi dansuri – Stiri Crestine | Info Crestin | Actualitate Crestina Online

Ce spune Biblia despre muzică şi dansuri

646x404

Ce spune Biblia despre muzică şi dansuri. Unele biserici nu sunt de acord cu dansul, în Biblie existând un verset ambiguu care pare că încurajează abţinerea de la dans. Muzica este acceptată în mai multe forme, chiar dacă se abate de la scopul primar, şi anume închinarea.
Ce spune Biblia despre muzică şi dansuri – A pedepsit Dumnezeu poporul ales pentru că au dansat?

Exod 32:6-7 A doua zi, s-au sculat dis de dimineaţă, şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţămire. Poporul a şezut de a mîncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace. Domnul a zis lui Moise: ,,Scoală şi pogoară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. Există însă voci care susţin că nu este bine de dansat, pentru că atunci cînd poporul s-a sculat să joace, Dumnezeu s-a mâniat pe ei şi i-a pedepsit. Care a fost însă motivul? Poporul a ieşit din Egipt, iar când a plecat Moise pe munte şi-au făcut un idol, un viţel de aur, s-au închinat înaintea lui, au mîncat, au băut şi s-au sculat să joace în cinstea lui. Era un obicei sau mai degrabă un fel de închinare în a dansa înaintea unui idol. Problema nu era că au dansat, ci că au făcut-o pentru un idol.

Ce spune Biblia despre muzică şi dansuri – În ce cazuri este acceptat dansul

Dimpotrivă Dumnezeu acceptă închinarea prin dansuri în cazul închinătorilor din Vechiul Testament. Psalmii 149:3 Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu arfa! 2 Samuel 6:14 David juca din răsputeri înaintea Domnului, şi era încins cu efodul de in subţire. Biblia spune : 1 Corinteni 6:12 Toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos; toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpînire pe mine. Aceasta nu înseamnă că poţi merge oriunde să dansezi, şi să argumentezi că Biblia permite. Poţi dansa, dar tu alegi locurile unde o faci, însă discotecile sau cluburile de noapte nu sunt indicate de Biblie.

Ce spune Biblia despre muzică şi dansuri – Dansul ca virtute

Se contrazice Biblia vorbind ba în favoarea dansului, ba împotriva sa? Nu, dar textele trebuie interpretate cu atenţie. Dansul în sine nu este un păcat, căci nicăieri în Biblie nu scrie că ar încălca vreo lege dată de Dumnezeu. Numai că există două tipuri de dansuri: dansul sacru şi dansul lasciv.

Dansul sacru este cel care exprimă expresia bucuriei în lăudarea lui Dumnezeu: „Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-L pe El în strune şi organe” (Psalmi 150:4). Este acelaşi timp de dans ce are loc la întoarcerea fiului risipitor: „Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri.” (Luca 15:25). Acest dans implică faptul că femeile şi bărbaţii dansează separat.

Un alt dans, care este întâlnit azi peste tot (în discoteci, cluburi, baruri etc.) este dansul lasciv, pe care Biblia îl condamnă foarte clar. Este dansul care stimulează promiscuitatea, senzualitatea, obscenitatea, sexualitatea. Consumul de alcool, drogurile şi plăcerile sexuale însoţesc adesea acest tip de dans. Dansul lasciv de azi este preludiul pentru păcatul trupesc şi adulter, fiind „chemarea cărnii” şi nu a sufletului. Şi de aceea, din acest punct de vedere, dansul poate fi considerat drept un păcat.

Ce spune Biblia despre muzică şi dansuri – Scopul şi felul muzicii

Este muzica destinată numai pentru închinare sau Dumnezeu a intenţionat de asemenea ca muzica să fie liniştitoare şi pentru divertisment? Cel mai renumit muzician din Biblie, regele David, a folosit muzica în primul rând în scopul închinării înaintea lui Dumnezeu. Totuşi, atunci când regele Saul era chinuit de duhuri rele, el îl chema pe David să cânte la harfă pentru a se linişti. Israeliţii au folosit de asemenea instrumente muzicale pentru a avertiza în caz de pericol şi pentru a-i surprinde pe duşmanii lor. În Noul Testament, apostolul Pavel îi învaţă pe creştini să se încurajeze unul pe altul folosind muzica: „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti” (Efeseni 5.19). Astfel, în timp ce scopul primar al muzicii pare să fie închinarea, Biblia în mod clar permite folosirea ei în alte scopuri.

adevarul.ro

Despre

Leave a Reply