Comunicat- Florin Ianovici

Asculta informatia

Ca urmare a acordului de mediere încheiat cu reprezentantul publicaţiei ,,ATAC”, din data de 23.04.2014, vă remit spre publicare, în baza dreptului la replică, următoarele precizări:


În ziarul „ATAC”, nr 393, ediţia 10-16 martie 2014 aţi publicat articolul intitulat: ,,Florin Ianovici şi mierea penticostală”.
În articolul dumneavoastră sunt mai multe afirmaţii lipsite de obiectivitate, neprobate şi neadevărate, care au caracter tendenţios şi calomniator.

Astfel:

Vila prezentată în imaginea foto nu îmi aparţine, ci este proprietatea unui vecin. Eu locuiesc într-o casă modestă cu 3 camere, ce a fost achiziţionată prin efortul conjugat al nostru şi al părinţilor în anul 1996. Nu am construit nicio vilă şi nu locuiesc în vreuna.

Terenul de care se face vorbire în articol, ca fiind proprietatea mea, teren situat în Tărtăşeşti, în suprafaţă de 7.400 mp. aparţine fundaţiei „Viaţă şi Lumină”.

Referitor la cele două apartamente al cărui proprietar sunt, împreună cu soţia mea, acestea au fost achiziţionate în anul 2003, respectiv în anul 2010, prin credit ipotecar.

Nu realizez niciun venit ca urmare a slujirii mele în cadrul bisericii sau în cadrul Cultului Creştin Penticostal, întrucât activitatea mea în cadrul bisericii şi al Cultului este nesalarizată.

Nu sunt proprietarul fundaţiei „Viaţă şi Lumină”, ci angajatul acesteia, în calitate de director. Activitatea fundaţiei se bucură de toate acreditările, atât la nivel local cât şi naţional, fiind subvenţionată de autorităţile locale şi centrale ca urmare a îndeplinirii standardelor de calitate prevăzute de lege. Prezentarea activităţii fundaţiei este trunchiată şi nedocumentată, cu vădit caracter calomniator. Fundaţia este monitorizată şi supusă controlului lunar de către organismele calificate şi rezultatele obţinute au fost apreciate ca fiind foarte bune.

În decursul celor 18 ani de activitate a fundaţiei, Direcţia Sanitară nu a constat niciodată abateri de la normele sanitare sau un mod defectuos, precar şi sărăcăcios în alimentaţia beneficiarilor. Cabinetul medical, ţinând cont de standardele şi normele sanitare privind o alimentaţie corectă şi sănătoasă, întocmeşte meniurile pe fiecare zi, acestea fiind variate şi substanţiale. Ca urmare, copiii nu „aveau la masa de prânz dovleac prăjit”, aşa cum s-a afirmat în articol, aceştia beneficiind de o masă îndestulătoare.

Nu am făcut parte din biserica baptistă, iar ambiguitatea afirmaţiilor din articol dovedeşte lipsa de documentare şi profesionalism a autorului.

Nu am orientare homosexuală, fiind căsătorit şi tatăl a două fete. Apelativul ,,fetiţa” este scos din context – în interviul acordat televiziunii „Credo” afirmam că era o poreclă pe care o primisem în copilărie, datorată faptului că eram cuminte – şi alături de alte cuvinte precum ,,bombardierul” sunt dovada relei intenţii şi scopului denigrator al articolului.

În sensul celor afirmate mai sus, vă solicităm ca, în virtutea deontologiei profesiei dumneavoastră, să relataţi fapte obiective şi informaţii corecte, complete şi verificate, fără a emite opinii vădit tendenţioase, care au scopul de a servi altor interese decât celor legitime ale cititorilor.

Florin Ianovici

www.ziarulatac.ro

Despre

Leave a Reply