Quantcast
Doi sfinți, doi papi și un miliard de spectatori – Stiri Crestine | Info Crestin | Actualitate Crestina Online

Doi sfinți, doi papi și un miliard de spectatori

Papa cu tichia lui Dagon (zeul pește) pe cap

Titlul acesta scandalos  fost afișat pe prima pagină a ziarelor de azi. Eu l-aș modifica puțin și l-aș face cam așa:

,,Doi morți, doi saltimbanci și un miliard de gură-cască la bâlciul catolic“

Înainte de a mă condamna la purgatoriu, lăsați-mă să mă explic:

1. ,,Doi morți“ sunt cei doi foști papi care nu mai sunt printre noi, ci s-au dus la odihnă până în ziua dreptelor răsplătiri. De-acolo de unde sunt acum s-ar putea să nu poată, să n-aibă chef sau chiar să n-aibă voie să se mai gândească și la alții.

2. Cei ,,doi saltimbanci“ sunt cei doi co-papi care se calcă pe bombeu încercând caraghios să se încalce amândoi concomitent cu papucul papal.

3. Cei un miliard de gură cască sunt tot ațâția oameni ,,duși cu preșul“ de specialiștii îndepărtărilor de Scriptură, spre pierzarea lor eternă.

Și acum ,,Bâlciul“ !

Întrebare: De ce au avut neapărat nevoie catolicii de încă doi sfinți (și aceștia făcuți cu o foarte suspectă și necanonică viteză, cu o sponsorare financiară de la o bancă la fel de suspectă) ? De ce i-au forțat mâna lui Dumnezeu și nu L-au lăsat pe Cel AtoateȘtiutor să-i declare El ce trebuie, pe cine trebuie și atunci când trebuie?

Răspuns: Pentru că acești catolici au nevoie de sfinți care să mijlocească pentru ei. Încă doi mijlocitori nu strică având în vedere puhoiul de păcătoși care s-au adunat în biserica catolică!

Catolicii pretind că oamenii nu pot trata direct cu Dumnezeu problema vinovăției lor și a iertării necesare. Este mult prea riscant. Dumnezeu este sfânt și drept. Ei spun că este mult mai bine să te adresezi macii Domnului (pe care au declarat-o dealtfel și maica Bisericii, co-mântuitoarea noastră) și ea va vorbi cu Domnul Isus sau direct cu Dumnezeu. Dar nici la maica Domnului nu poți să mergi direct , că deh, nu se cade! Aici intră în acțiune sfinții canonizați. Lor trebuie să le spui problemele tale și pe ei trebuie să-i mituiești bine cu daniile la zilele și bisericile consacrate lor. Aveau catolicii nevoie de încă doi sfinți pentru că ceilalți erau deja prea ocupați cu ,,overtime“-ul.

Ce spune Scriptura? Pentru cei care mai vor să știe adevărul și se gândesc să iasă din acest bâlci catolic, iată ce spune Cvântul infailibil și de nestrămutat al lui Dumnezeu:

,,Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.  2El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi“ (1 Ioan 2:1-2).

,,3Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,  4care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.  5Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos“ (1 Timotei 2:3-5).

De ce au nevoie neapărat catolicii de ,,sfinți mijlocitori“ ? Pentru că, ridicând pe câțiva dintre preoți pe acest piedestal de ,,excepții“ ei își pot permite să continue să fie ,,ne-sfinți“ în toată purtarea lor.

Proclamarea unora ca sfinți înseamnă automat proclamarea celorlalți ca ,,ne-sfinți“ ne putincioși să trăiască după voia lui Dumnezeu. Iar asta este un pașaport pentru păcat și păcătuire!

Ce spune Scriptura Adevăratului Dumnezeu?

1. Biblia spune că toți credincioșii sunt sfinți. Nu poți fi un copil al lui Dumnezeu fără să fi un sfânt

,,Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, cari sînt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii:  2Har vouă şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!“

,, Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: ,,Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt“. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce are să judece fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre …“ (1 Petru 1:15-17).

Catolicii au desăvârșit în timp o tehnică pe care și-au însușit-o apoi toți șmecherii lumii. Ea sună cam așa:

1. Crează o criză mare cu o soluționare aproape imposibilă.

2. Declară-te și prezintă-te drept singurul în stare să o rezolvi.

3. Acceptă apoi poziția privilegiată pe care ți-o vor oferi ,,masele“ gata să-ți finanțeze orice moft și întotdeauna dispuse să fie ,,slavate“ de alții fără să facă nimic.

Deși preoția lui Christos a înlăturat necesitatea prelungirii preoțiilor omenești, catolicii au fost îmbrobodiți de niște șmecheri care s-au declarat cler preoțesc, specialiști în asigurarea pentru iertarea păcatelor și pregătirea unei eternități la pășuni de verdeață. Și oile n-au întârziat să-i urmeze …

Preoții au luat apoi Sctiptura din mâna poporului și s-au interpus ca specialiști în citire, interpretare și aplicarea Bibliei. Oamenii i-au crezut și continuă să-i creadă pentru că le este mai … comod. Ei continuă să trăiască în poftele și păcatele lor, plătindu-i pe acești specialiști ca să-i scape de judecată și de focul veșnic. Un bâlci religios în care șmecheri sunt și cei ce fac pe sfinții și cei care se înșeală că n-au de ce să mai umble în sfințenie.

Doamne, ai milă de oile și de oițele Tale !

Eu măcar am strigat și încerc să explic. Tăcerea altor păstori este … vinovată.

barzilaiendan.wordpress.com

Despre

Leave a Reply