Ministerul Educatiei Nationale merge mai departe cu ideologia gender în manualele școlare. Răspuns pentru cei 300.000 de părinți care se opun – Stiri Crestine | Info Crestin | Actualitate Crestina Online
EducatieStiri interne

Ministerul Educatiei Nationale merge mai departe cu ideologia gender în manualele școlare. Răspuns pentru cei 300.000 de părinți care se opun

Asculta informatia

Ministerul Educației răspunde notificării semnate de 300 de mii de români care se declară împotriva ingerinței ideologiei gender în manualele școlare invocând principiile nediscriminării de orice fel.

Potrivit Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.

”Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinții sunt cei care au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar și potrivit însușirilor și nevoilor copiilor”, atrag atenția reprezentanții platformei civice, conform Activenews.ro.

Notificarea formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ motivează: “experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel”.

Platforma civică ÎMPREUNĂ, organism apolitic ce se manifestă pentru apărarea valorilor naturale și morale și a drepturilor constituțio­nale ale părinților și copiilor din România, fondată de Ana Corina Săcrieru și Mihai Gheorghiu notificase pe cale juridică Ministerul Educației Naționale asupra faptului că „300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România”, arată Activenews.ro.

MEN răspunde

Răspunsul Ministerului Educației Naționale punctează faptul că

”(1) Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.

(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.

(3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.

(4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.

(5) Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene”. Toate aceste prevederi legale citate sunt obligatorii și trebuie respectate de către toți beneficiarii învățământului din țara noastră.

SURSA

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close