Quantcast
Religia penticostală. Regulile după care se ghidează membrii comunităţii – Stiri Crestine | Info Crestin | Actualitate Crestina Online

Religia penticostală. Regulile după care se ghidează membrii comunităţii

Religia penticostală este o religie neoprotestantă care pune accentul pe relaţia nemijlocită dintre om şi Dumnezeu, prin botezul cu Duhul Sfânt. Biserica Penticostală are un set de reguli pe care-l urmează de peste un secol.

1. Penticostalii cred că Biblia este singura normă în viaţa de credinţă.

2. Copiii penticostalilor, ca şi ceilalţi oameni, nu pot fi botezaţi până ce nu ajung să se convingă singuri că Isus este Mântuitorul lor personal.

3. Penticostalii cred în vindecările divine (supranaturale). Bolnavii sunt unşi cu untdelemn într-un ritual de vindecare.

4. Penticostalii oficiază Cina Domnului cu pâine nedospită (azimă) şi rodul viţei, nefermentat. De asemenea, ei practică gestul umilinţei, simbolizat de ritualul spălării picioarelor.

Religia penticostală. Reguli de bază

5. Penticostalii cred în darul limbilor. Prin aceasta se înţelege vorbirea supranaturală prin care adeptul pocăit, înzestrat cu acest dar, vorbeste într-o limbă pe care nu o cunoaşte.

6. Biserica Penticostală poate primi membri de probă, pentru un anumit timp. În acest timp, candidatul este cercetat asupra stării lui sufleteşti şi, după ce a pus capăt păcatelor sale şi a dat dovadă că el cunoaşte toate principiile Bisericii, poate fi botezat în apă şi primit ca membru

7. Biserica Penticostală are dreptul să-i excludă pe acei membri care, după ce au fost îndemnaţi de mai multe ori la pocăinţă pentru abaterile lor, stăruiesc mai departe în săvârşirea păcatului. Prin excludere ei pierd dreptul de membru.

8. Biserica Penticostală nu permite ca un credincios să se căsătorească cu o necredincioasă sau invers. Divorţul este îngăduit numai în cazul de adulter dovedit.

9. Concubinajul şi avortul nu sunt îngăduite.

10. Penticostalii serbează ca zi de odihnă ziua de duminică.

Reguli în religia penticostală: modestie şi simplitate

11. Penticostalii sunt obligaţi să ajute cu darurile lor orice lucrare la care sunt chemaţi şi mai ales să participe regulat la strângerile care au loc în fiecare duminică în toate Bisericile.

12. Penticostalii trebuie să urmărească în îmbrăcămintea lor modestia şi simplitatea. Aceştia nu trebuie să se potrivească principiilor lumii, nici să iubească deprinderile lumeşti, care întotdeauna înclină spre păcat. Prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu, mai cred penticostalii.

13. Penticostalii cred că după moarte sufletul care se desparte de trup rămâne în stare de conştienţă. Sufletele credincioşilor se mută într-o stare de odihnă, pace şi fericire conştientă, pe când sufletele necredincioşilor se duc într-un loc de chinuri, toţi aşteptând judecata din urmă şi învierea universală.

14. Penticostalii folosesc traducerea Cornilescu a Bibliei.

15. Penticostalii cred în loialitatea faţă de ţară şi faţă de autorităţile statului.

16. Penticostalii se opun oricăror discriminări de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă.

Biserica penticostală are o casă proprie de pensii

17. Bisericile penticostale sunt conduse de pastori, ajutaţi în misiunea lor de Comitetul bisericesc.

18. Biserica Penticostală are o Casa de Pensii şi Ajutoare care se organizează potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale.

Istoria Bisericii Penticostale în România

Site-ul oficial al Bisericii Penticostale oferă detalii cu privire la începuturile acestei mişcări religioase în ţara noastră.

În anul 1921, familia Gheorghe şi Persida Bradin, din comuna Păuliş, judeţul Arad, primeşte ştirea că în Statele Unite, există o mişcare  religioasă bazată pe reactualizarea doctrinelor creştine cu privire la botezul cu Duhul Sfânt şi vindecări divine. În acea vreme soţia lui Gheorghe Bradin era bolnavă, iar vindecarea pe cale medicală nu fusese posibilă. Vestea că mai există o posibilitate şi anume vindecarea  prin credinţă a venit la timp, aducând cu ea nădejdea în puterea lui Dumnezeu.

În iunie 1922 Gheorghe Bradin s-a rugat pentru vindecarea soţiei sale care suferea de tuberculoză şi hidropizie şi ea a fost vindecată de Domnul. Gheorghe Bradin a hotărât să deschidă prima Biserică Penticostală din România, în Păuliş, la 10 septembrie 1922. La sfârşitul anului această biserică avea 30 de membri.

Penticostalii au fost adesea persecutaţi în prima jumătate a secolului trecut, fiind consideraţi de conducerea Bisericii Ortodoxe Române drept fanatici. Ministerul Cultelor, prin decizia nr. 114119 din 1933 a declarat penticostalii, atât sub acest nume cât şi sub noul lor nume de „Biserica lui Dumnezeu Apostolică”, ca fiind o sectă interzisă.

Cultul penticostal a primit o recunoaştere din partea statului, sub numele oficial de Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pe 14 noiembrie 1950, prin Decretul nr.1203 semnat de preşedintele Parlamentului, Petru Groza. Dosarele CNSAS au scos la iveală că pe parcursul perioadei comuniste mai mulţi pastori penticostali au fost colaboratori ai Securităţii.

Conform estimării făcute de Cultul Penticostal, în 1982 erau 785 de biserici oficiale penticostale, 142 de pastori şi aproape 150.000 de credincioşi inclusiv copiii. După Revoluţia din 1989, bisericile penticostale şi slujitorii lor au putut să lucreze în deplină libertate. Conform ultimului recensământ, în România trăiesc astăzi peste 350.000 de penticostali.

Sursa: adevarul.ro

Despre

Leave a Reply